среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie plotki PVC na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Stawianie balustrady PVC na plot i furtę sztachetowa nie potrzebuje pozwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi wypadkami.

Ploty z plastyku na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie przekraczające poziomu 2,2 m budowane miedzy dwoma ościennymi działkami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balustrady z PCV na plot i bramkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu powinno zawierać formę ogrodzenia, procedurę zrealizowania jego instalacji oraz planowany czas startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się doczepić deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w zamysłach budowlanych i jeżeli jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania plotki z plastyku na ogrodzenie i furtę sztachetowa zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak planowane sztachety plastykowe na plot i furtkę ze sztachet jest nieadekwatne z uzgodnieniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W przypadku kiedy proponowane plotki z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachetprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie zaczęcia robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий